24-25 โครงการค่ายคณิตศาสตร์
Nov 23 – 25, 2022
โรงเรียน เพชรจริก (Owner)
ปริญญา จันทร์ชุม
17-202 เอกตะวัน อินมณเทียร
15-206 ชนัดดา ชูคง
10-206-กฤตพร แซ่หลี
01-201-กฤตเมธ ยิ่งยง