ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูนุสรณ์ จิตพิทักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
Jul 12, 2016
กันยารัตน์ มาลยาภรณ์ (Owner)
นุสรณ์ จิตพิทักษ์