ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 44ปี น.ค.ว.
Apr 8–9
เจษฎาภรณ์ มะลิหอม (Owner)
อรอนงค์ ศรีมงคล