CLB DSNL thăm K9 ngày 21/10/2017 (Ảnh từ máy Thầy)
Oct 20, 2017
Thu Doan (Owner)
Thùy Trâm Nguyễn