อบรมสร้างคนดีคนเก่ง
Jun 18–20, 2019
หนองหญ้าปล้องวิทยา จ.เพชรบุรี (Owner)
มัทนาวรรณ สุขใจ