2563-10-15-รับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 ตุลาคม 2563
Oct 14–15
swsk school (Owner)
กัญญาวีร์ เทพบุตรดี
ปิยนันท์ นักบุญ
ศุภรักษ์ นุ่นน้อย
m jasmine
ประพิศ งางาม
Charmchuree Someboonmee