Thánh lễ đầu tiên sau khi tôn tạo thánh đường
Oct 31, 2020
Giáo xứ Châu Sơn (Owner)
Thao Doan
Bá Đang Đặng
Thảo Dương Văn