Thánh Lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế năm 2019 _ Giáo phận Thái Bình_Album2
Dec 6, 2019
Truyền Thông Giáo Phận Thái Bình (Owner)
Thoa thoa