Landslide 2021
Sep 20–Nov 16
Bozhezha Dmity (Owner)
Dmitry Bozhezha
Наталя Романчук
Kateryna Hadiatska
OM Ivanik