พิธีถวายพระพรชัยมงคลและเครื่องถวายราชสักการะวางพานพุ่ม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
Jul 22 – 23, 2020
cpm cpm (Owner)
สันติ เบ็ญจศิล