20230725 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ม.1
Jul 24, 2023
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล (Owner)
小弟弟
Yupin Sarakhong
ครูพรพิรุณ สีนอเนตร