05-02-60 วันที่สองของการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) มัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2559 สนามสอบโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 วันนี้รับการตรวจเยี่ยมจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
Feb 4
 · 
Shared
lasalleschool nakhonsawan
Album is empty
Add photos
Show previous comments