โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) ได้จัดกิจกรรมติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย 9 วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย ในวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 521 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Dec 2, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)