วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการต่างๆ ในเขตตำบลพระซอง และประชาชนตำบลพระซอง ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดพระซอง และ วัดท่าโพธิ์ชัย
Apr 27
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)