Cắm trại đoàn thanh tráng niên
Oct 2–3, 2018
Thanh Hải (Owner)
Dong Dau