Alex Fansub (Owner)
Khoi Ho
Hasibul Kabir
Nguyễn Trung Kiên
Duy Bảo Nguyễn
Phuc Duong
Nguyen Van Sang
đại bùi tiến
Gurmeet Singh