2017- Vài hình ảnh thầy trò NLSBD rong chơi sau Đại Hội IV
Sep 2–7, 2017
Binh Duong (Owner)
Thu Nguyen
Bach Hue Tran
duc vuong