26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อหารือข้อราชการร่วมกับศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Jun 25
 · 
Shared
อิทธิพล บุญสิทธิ์ (Owner)