สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินแผนการปฏิบัติราชการ
May 5, 2015–Mar 3, 2016
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)