กิจกรรมการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยวิทยากรพิเศษคือ ร.ต.อ. สี่ทิศ อ่ำถนอม (ผู้กองเบนซ์)
Dec 12, 2018
 · 
Shared
โรงเรียนวัดสังเวช (Owner)