การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
Jul 6, 2015–Aug 23, 2016
วส.พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ (Owner)
บัณฑิตย์ บุญวรรณ์