วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.วิลาสินี ชูทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวมารยาท วงษ์พวง นักวิชาการศึกษา และนางสาวสุภาพร วงษ์พวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวย คณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 เป็นอย่างยิ่งที่ให้การตอบรับการเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ
Dec 22, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)