งานออกแบบ ตกแต่ง ห้อง Co-Working space @Casa France Abac Bangna.(ภาพแบบ/Perspective/ระหว่างทำงาน)
Jun 9–Sep 2, 2019
At Engineering & Consultance (Owner)
kskittisak@gmail.com