การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในวันที่ 12-14 กันยายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี โดย อาจารย์รสลิน คลังทรัพย์ และ อาจารย์วนิดา คล่องอาษา ผู้รับผิดชอบศูนย์บ่มเพาะ จากการประเมินตนเอง ทางวิทลัยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาเอกชนภาคกลาง ได้ระดับ สี่ดาว
Sep 21, 2019
 · 
Shared
daruna vocatioanl College (Owner)