Sa mạc huấn luyện tại Khiết Kỷ
Jul 12 – 16, 2017
Toi Nguyen (Owner)
Chinh Vu
hiên trần
hân trần
Đoan Hương
Linh Lê