วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิประจำเทศบาล ผู้นำท้องที่ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพระซอง ร่วมตรวจงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำบัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ สถานที่ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำบัง บ้านพระซอง หมู่ที่1
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)