20230622 พิธีรับลูกเสือใหม่
Jun 22, 2023
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล (Owner)
Natchakorn Tong
ครูขวัญตา เทียนทอง
Phannida Siphrachan
นฤมล ภู่แดง (Tukta)