26-28 กุมภาพันธ์ 2563 : นักศึกษาวิชาทหาร เข้าค่ายฝึกเขาชนไก่ เป็นสถานที่ฝึก ภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองทัพบกไทย จังหวัดกาญจนบุรี
Feb 28
 · 
Shared
นายอรุณ ตั้งมโนกุล (Owner)