Thánh lễ Tạ ơn-Làm phép Nhà Chung Phát Diệm
Jan 20–21
TK GG (Owner)
yen nguyen
M.Madalena Dịu