พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
Aug 17–18, 2020
อัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ (Owner)
Mydear Saosiri
ดร.ธรรมธัช บาศรี (Dr.Thammathat Basree)