"คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์พบนักศึกษา" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Mar 25, 2018
คณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ (Owner)
Wilaiporn Kotbungkair