นำแฟ้มเอกสารการเรียนผ่าน DLTV ส่งมอบให้นักเรียน
May 14–15, 2020
banbangkaew school (Owner)
ขันเชิง กิ่งไม้กลาง