20 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เข้าร่วมโครงการกินน้ำชายามเช้า - กินข้าวยำสัญจร ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะ โดยมีนายอำเภอจะนะเป็นประธานและมีวาระการประชุมแจ้งข้อมูลข่าวสารส่วนราชการต่างๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยข้อมูลข่าวสารปฏิทินทางราชการ
Jan 26
 · 
Shared
ภาพกิจกรรม เทคนิคจะนะ (Owner)