1951-1952-1953: Zahavy Family Slides
Mar 11, 1952–Oct 17, 2021
Tzvee Zahavy (Owner)
Miryam Wahrman
Reuv Zahavy