2563 กันยายน 18 วิทยาลัยชุมชนระนอง ศึกษาดูงาน หลักสูตรบริหารและธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับและนำชม
Sep 23, 2020
 · 
Shared
KMITL Prince of Chumphon Channel (Owner)