แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
Nov 23, 2017
นายเทอดชัย บัวผาย (Owner)
ปิยะพร ประภูชะกา
ดวงเดือน อินทนะ