แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
นายเทอดชัย บัวผาย (Owner)
ปิยะพร ประภูชะกา
ดวงเดือน อินทนะ