งาน ปัจฉิมนิเทศ "ก่อนจากฝากธรรม" ปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
Mar 29–30, 2018
วัดสระเกศ ประชาสัมพันธ์ (Owner)
Tanakan Sombut (st_tanakan)
ณํฐพงศ์ โมรมนตรี