งาน ปัจฉิมนิเทศ "ก่อนจากฝากธรรม" ปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
Mar 29 – 30, 2018
Watsaket School ประชาสัมพันธ์ (Owner)
Sunthinnapat Khemthong
Naphongchai
Tanakan Sombut (st_tanakan)
ณํฐพงศ์ โมรมนตรี