Thánh Lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế năm 2019 _ Giáo phận Thái Bình_Album1
Dec 6, 2019–Apr 19, 2020
Truyền Thông Giáo Phận Thái Bình (Owner)
Giuse Pham Dinh Nam
Thiềm Huyền
Xe Máy Bảo Hưng
Thánh Hiến
Chien Bui
Huyền