(28)การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา 8.00-16.30 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Apr 27–28
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ชมพูนุท อมรรัตนพงศ์
ธีรวัชร ธี
jeeraphan Dakhan
ปิยนุช สิงห์สถิตย์