Popis Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego 1567 - AGAD, Zesp 354 (Warszawskie Archiwum Radziwiłłów), dz. VII, sygn. 83, nr. mikrofilmu 24263a
Dec 22, 2020
Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich (Owner)
Andrii Lundiak
Henryk Rapcewicz