เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมในการแข่งขันงานมหกรรมแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตหลักเมือเลย แข่งขันเมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561
Nov 26, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
กชกร รัตนมงคล
Random _01
Thita Chi
Wisawaphat Wijitjan
lpk33886@loeipit.ac.th