ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562
Dec 19, 2019–Jan 7, 2020
 · 
Shared
CSE Walailak University (Owner)