จ.ส.อ.หญิง จุฑารัตน์ มงคลแก้ว หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต "จิตอาสา บริจาคด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ" ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29
Jun 7, 2018
Lukhamhan TV Channel (Owner)
นภัทรชนก กลางมงคล