โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM)ได้จัดกิจกรรมค่ายสมาธิเสริมสร้างปัญญา ณ วัดศรีทีปาราม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561
Jun 8–9, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
พิริยะ ภิรมย์
Chawanlak Kaewarsa