August 26 16 Kỷ Niệm 10 năm Thánh Hiến Nhà Thờ
Aug 26, 2016
William Nguyen (Owner)
Thuy “Mary” Vu
Minh Vu