วันที่ 15-17 ก.ย. 63 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริงในระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสักทอง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Sep 15–17, 2020
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ฐิตินัน จันทร์เพ็ญ
Tdhhf Hffhj