3-7.9 2017 דמוקרטי בעמק
Aug 30–Sep 7, 2017
Uri Elasar (Owner)
אתר בית הספר
ינון טיקוצ'ינסקי
Sahar Gal -Lumerman
איריס רויזן
דור אררט
rsharkaz@gmail.com