6 มีนาคม 2563 : คณะครูโรงเรียนสวนอนันต์ ได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูเพศวิถีศึกษา "พันธุ์ใหม่" สำหรับวัยรุ่น โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Mar 6
นายอรุณ ตั้งมโนกุล (Owner)
MR.OAMPHON ARSAIRAT