25 สิงหาคม 2564 ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ ของ CG บ้านท่าฟ้า หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 7 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
Aug 24–25
กศน. อำเภอเชียงม่วน (Owner)
Sugunya Bunjong
sarennapad supa
Nattaya Khuankaew
สายรุ้ง ยามเย็น