Vitek 57 (Owner)
Андрей Лукьянов
Dmytro Zaporozhets
Istvan Bodo
VCKhimikYuzhny