Vitek 57 (Owner)
Андрій Лук'яненко
Dmytro Zaporozhets
Istvan Bodo
VCKhimikYuzhny